Kaip nutraukti santuoką, jei viena iš jos pusių – užsienyje?

2021-08-18

Gyvenant globalioje visuomenėje, dažnai susiduriame su situacija, kuomet santuoką sudaro Lietuvos ir kitos užsienio šalies pilietis, ar kai vienas iš asmenų gyvena užsienyje. Tačiau, dėl įvairių gyvenimiškų priežasčių, kartais šios santuokos išyra. Siekiant padėti tašką šiame gyvenimo etape, reikia sėkmingai užbaigti skyrybų procedūrą. Ką reikia žinoti ir kokių priemonių imtis?

Santuokos nutraukimas su Europos Sąjungos valstybėje narėje gyvenančiu Lietuvos ar kitos Europos Sąjungos šalies piliečiu

Tais atvejais, kuomet sutuoktiniai yra skirtingų Europos Sąjungos valstybių piliečiai arba gyvena skirtinguose Europos Sąjungos valstybėse, taikomas Europos Sąjungos teisinis reguliavimas, vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2201/2003. Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003, paraiška dėl santuokos nutraukimo teikiamas šalies teismams:

 1. Kurioje gyvenate Jūs ir Jūsų sutuoktinis;
 2. Kurioje paskutiniu metu gyvenote kartu, jei vienas iš jūsų joje tebegyvena;
 3. Kurioje gyvena vienas iš jūsų, jei teikiate bendrą paraišką;
 4. Kurioje gyvena Jūsų sutuoktinis;
 5. Pareiškimą galima teikti ir šalyje, kurioje gyvenate Jūs, jeigu:
  1. Prieš pateikdamas pareiškimą joje gyvenote bent 6 mėnesius ir esate tos šalies pilietis;
  2. Jei nesate tos šalies pilietis, iki prašymo teikimo dienos toje šalyje turite būti išgyvenęs bent 1 metus.

Pateikus pareiškimą dėl santuokos nutraukimo, nebūtinai bus taikoma tos šalies teisė, kurioje pateikėte paraišką. 17-ka Europos Sąjungos šalių (Austrija, Belgija, Bulgarija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Vengrija, Vokietija), vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2010, yra priėmusios bendras taisykles, pagal kurias nustatoma, kokios šalies teisė bus taikoma.

Bet kurioje iš minėtų 17-kos šalių, besiskiriantys sutuoktiniai gali susitarti, kad būtų taikomi būtent tos šalies skyrybų įstatymai:

 1. Kurioje Jūs ir Jūsų sutuoktinis gyvenate;
 2. Kurioje paskutiniu metu gyvenote kartu, jei vienas iš jūsų joje tebegyvena;
 3. Kurios pilietis esate Jūs arba Jūsų sutuoktinis;
 4. Kurioje teikiate skyrybų paraišką.

Tačiau, jei dėl įvairių priežasčių su sutuoktiniu, dėl taikomos teisės susitarti nepavyktų, šių 17-kos šalių teismai taikys įstatymus, kurie galioja:

 1. Šalyje, kurioje Jūs ir Jūsų sutuoktinis gyvenate;
 2. Jeigu sąlyga netinka, šalyje, kurioje paskutiniu metu gyvenote kartu, jeigu likus metams iki teismo joje dar gyvenote kartu;
 3. Jeigu sąlyga netinka, šalyje, kurios piliečiai abu esate;
 4. Jeigu sąlyga netinka, šalyje, kurioje teikiate skyrybų paraišką.

Kuomet vienas iš Europos Sąjungos šalių teismų priims sprendimą dėl santuokos nutraukimo, šis sprendimas tampa savaime pripažįstamas visose Europos Sąjungos šalyse, kai jo nebegalima apskųsti. Taigi, nutraukus santuoką vienoje iš Europos Sąjungos šalių, kitose šalyse nebereikia šio sprendimo pripažinti tos šalies teismuose. Svarbu paminėti, kad ši santuokos nutraukimo procedūra yra netaikoma Danijoje.

Santuokos nutraukimas su ne Europos Sąjungos šalyje gyvenančiu Lietuvos ar trečiosios valstybės piliečiu

Tais atvejais, kuomet vienas sutuoktinis yra ne Europos Sąjungos pilietis ir gyvena ne Europos Sąjungos šalyje, santuokos nutraukimo tvarką nustato tarptautinės teisinės pagalbos sutartys, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl teisinės pagalbos. Vadovaujantis minėtos sutarties 28 straipsniu, pareiškimą dėl santuokos nutraukimo sutuoktiniai gali paduoti savo pilietybės arba gyvenamosios vietos šalies teismams. Dažniausiai ganėtinai panaši tvarka yra numatyta ir su kitomis šalimis sudarytose tarptautinėse sutartyse.

Šio tipo tarptautinės sutartys nustato taisykles dėl to, kuriai iš valstybių reikės teikti pareiškimą dėl santuokos nutraukimo. Tačiau, jei Lietuva neturi sudarius tokio tipo sutarties su sutuoktinio pilietybės ar gyvenamosios vietos valstybe, tuomet santuokos nutraukimo procedūrą nustato nacionalinė teisė. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 784 straipsnio nuostatas, santuokos nutraukimo bylos yra priskiriamos Lietuvos teismams, jeigu:

 1. Bent vienas iš sutuoktinių yra Lietuvos Respublikos pilietis;
 2. Jeigu abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
 3. Jeigu abu sutuoktiniai yra užsieniečiai, bet jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.

Taigi, kuomet santuoka yra nutraukiama su ne Europos Sąjungos valstybės piliečiu ar asmeniu, gyvenančiu ne Europos Sąjungos šalyje, pirmiausia yra taikomi tarptautiniai teisės aktai, kurie nustato, kokia šalis ir pagal kurios šalies įstatymus pareiškimas dėl santuokos nutraukimo bus nagrinėjamas. Jei šių tarptautinių teisės aktų nėra, tada bus taikoma nacionalinė teisė, kuri nustato, kuriai valstybei šį prašymą reikės teikti. Tad kai siekiama santuoką nutraukti su ne Europos Sąjungos šalies piliečiu ar gyventoju, kiekviena situacija tampa individuali: santuokos procedūra gali skirtis atsižvelgiant į tarptautines sutartis, santuokos sudarymo vietą, šalies nacionalinę teisę ir kitas svarbias aplinkybes.