Naujienos

2023-09-27

Vienos valstybės ribas peržengiančių bendrovių pertvarkymas, jungimasis ir skaidymas Europos Sąjungoje

Viena iš Europos Sąjungoje esančių pagrindinių teisių – įsisteigimo laisvė. Ši teisė svarbi verslo veiklai, kadangi užtikrina galimybę verslui laisvai steigtis ir vykdyti veiklą visoje Europos Sąjungoje. Šią laisvę reglamentuoja Europos Sąjungos (ES) teisės aktai, ypač sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnis, skaitomas kartu su 54 straipsniu.

Plačiau Read more button

2023-09-06

Dėl vaizdo įrašo ir veiksmų negavus užmokesčio už suteiktas paslaugas

Prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose pasklido ir didelio populiarumo sulaukė vaizdo įrašas su prierašu: „Kas būna, kai nesumoka“, kuriame rangos darbus atlikusios įmonės vadovas supjausto įrengtos medinės lauko terasos lentas, teigiant, kad tokį jo elgesį sąlygojo kliento vengimas atsiskaityti už atliktus darbus. Šis vaizdo įrašas buvo paviešintas ir internetiniame naujienų portale, publikuotas interviu su užfiksuotus veiksmus atlikusiu įmonės vadovu. Vaizdo įraše fiksuotas bendrovės atstovo veiksmas sulaukė ypatingą žiūrovų / skaitytojų palaikymą. Tačiau pavaizduota situacija negali būti vertinama vienareikšmiai, o, teisininkų nuomone, toks elgesys gali sąlygoti asmeniui tam tikras teisines pasekmes, taip pat ir administracinę ar net baudžiamąją atsakomybę.

Plačiau Read more button

2023-08-22

Išskaitos iš darbo užmokesčio: darbdavio teisės ir pareigos

Nors pastaruoju metu išskaitas iš darbo užmokesčio reguliuojantys teisės aktai iš esmės nebuvo keičiami, tačiau temos aptarimas yra aktualus dėl to, kad vienos iš jautriausių situacijų, kai išskaitų iš darbo užmokesčio darymas yra galimas ir ginant darbdavio interesus būtinas, yra tos, kuriose sprendžiamas klausimas dėl darbuotojo veiksmais padarytos darbdaviui turtinės žalos dydžio.

Plačiau Read more button

2023-08-04

Ką svarbu žinoti apie kratas?

Vykdant baudžiamąjį persekiojimą ar atliekant ikiteisminius tyrimus Lietuvoje, pareigūnai neretai taiko įvairias Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse numatytas procesines prievartos priemones. Viena tokių – krata, laikytina viena labiausiai žmogaus teises varžančių procesinės prievartos priemonių, nes ją atliekant yra apribojama privataus gyvenimo būsto nuosavybės neliečiamybė. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje imperatyviai nurodoma, kad žmogaus būstas yra neliečiamas.

Plačiau Read more button

2023-07-25

Ieškinio senaties instituto taikymas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.2 straipsnio 1 dalyje nustatytas visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principas. Tačiau svarbu pažymėti, kad kaip ir kiekviena teisė nėra absoliuti, taip ir teisė pareikšti ieškinį ir pasinaudoti galimai pažeistų teisių teismine gynyba yra ribojama įstatymų, taip pat nustatant ir tam tikrus konkrečius terminus, per kuriuos asmuo gali realizuoti šią savo teisę į teisminę gynybą.

Plačiau Read more button