2023-09-06

Dėl vaizdo įrašo ir veiksmų negavus užmokesčio už suteiktas paslaugas

Prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose pasklido ir didelio populiarumo sulaukė vaizdo įrašas su prierašu: „Kas būna, kai nesumoka“, kuriame rangos darbus atlikusios įmonės vadovas supjausto įrengtos medinės lauko terasos lentas, teigiant, kad tokį jo elgesį sąlygojo kliento vengimas atsiskaityti už atliktus darbus. Šis vaizdo įrašas buvo paviešintas ir internetiniame naujienų portale, publikuotas interviu su užfiksuotus veiksmus atlikusiu įmonės vadovu. Vaizdo įraše fiksuotas bendrovės atstovo veiksmas sulaukė ypatingą žiūrovų / skaitytojų palaikymą. Tačiau pavaizduota situacija negali būti vertinama vienareikšmiai, o, teisininkų nuomone, toks elgesys gali sąlygoti asmeniui tam tikras teisines pasekmes, taip pat ir administracinę ar net baudžiamąją atsakomybę.

Plačiau Read more button

2023-08-22

Išskaitos iš darbo užmokesčio: darbdavio teisės ir pareigos

Nors pastaruoju metu išskaitas iš darbo užmokesčio reguliuojantys teisės aktai iš esmės nebuvo keičiami, tačiau temos aptarimas yra aktualus dėl to, kad vienos iš jautriausių situacijų, kai išskaitų iš darbo užmokesčio darymas yra galimas ir ginant darbdavio interesus būtinas, yra tos, kuriose sprendžiamas klausimas dėl darbuotojo veiksmais padarytos darbdaviui turtinės žalos dydžio.

Plačiau Read more button

2023-08-04

Ką svarbu žinoti apie kratas?

Vykdant baudžiamąjį persekiojimą ar atliekant ikiteisminius tyrimus Lietuvoje, pareigūnai neretai taiko įvairias Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse numatytas procesines prievartos priemones. Viena tokių – krata, laikytina viena labiausiai žmogaus teises varžančių procesinės prievartos priemonių, nes ją atliekant yra apribojama privataus gyvenimo būsto nuosavybės neliečiamybė. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje imperatyviai nurodoma, kad žmogaus būstas yra neliečiamas.

Plačiau Read more button

2023-07-25

Ieškinio senaties instituto taikymas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.2 straipsnio 1 dalyje nustatytas visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principas. Tačiau svarbu pažymėti, kad kaip ir kiekviena teisė nėra absoliuti, taip ir teisė pareikšti ieškinį ir pasinaudoti galimai pažeistų teisių teismine gynyba yra ribojama įstatymų, taip pat nustatant ir tam tikrus konkrečius terminus, per kuriuos asmuo gali realizuoti šią savo teisę į teisminę gynybą.

Plačiau Read more button

2023-07-19

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai: ką svarbu žinoti?

2023 m. birželio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) pakeitimams, buvo subalansuotos baudžiamosios ir administracinės atsakomybės priemonės, praplėstos administracinės atsakomybės ribos ir atitinkamai padidinti nuobaudų dydžiai. Taip pat ANK buvo papildytas naujais straipsniais, numatančiais atsakomybę už riboženklio ar geodezinio ženklo pakeitimą (ANK 1131), mokesčių nesumokėjimą (ANK 1871) ir neteisėtą poveikį elektroniniais duomenimis ar informacinei sistemai (ANK 4741).

Plačiau Read more button