2022-08-09

Franšizės sutartis: nuo teisinės analizės ekonominės analizės link?

Franšizės sutartis – tai dviejų juridiškai savarankiškų įmonių sutartimi reguliuojama ilgalaikio bendradarbiavimo forma, kai už tam tikrą vienkartinį ir/arba nuolatinį atlyginimą viena įmonė (franšizės gavėja) gauna galimybę tiksliai apibrėžtomis sąlygomis naudotis tam tikromis kitos įmonės (franšizės davėjos) teisėmis.

Plačiau Read more button

2022-08-05

Ką daryti, jeigu norite parengti skundą dėl kardomosios priemonės skyrimo?

Kiekvienos procesinės prievartos priemonės pritaikymas reiškia asmens, kuriam priemonė pritaikyta, teisių ir laisvių apribojimą. Kardomosios priemonės yra šios: suėmimas, intensyvi priežiūra, namų areštas, įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu, užstatas, dokumentų paėmimas, specialiosios teisės sustabdymas, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje bei rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tačiau, svarbu žinoti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija kiekvienam asmeniui, kuriam paskirtos minėtos priemonės, garantuoja teisę kreiptis į aukštesnį prokurorą ar teismą.

Plačiau Read more button

2022-06-28

Nekilnojamojo turto kainų augimas: kada pardavėjas turi teisę prašyti sumokėti daugiau?

Pastaruoju metu žiniasklaidoje dažnai kalbama apie kylančias nekilnojamojo turto kainas, kurias lemia įvairūs ekonominiai veiksniai. Net jeigu anksčiau buvo sutarta už turtą mokėti mažiau, pasitaiko atvejų, kai pardavėjas gali padidinti turto kainą nepaisant to, jog buvo sudaryta preliminarioji pirkimo – pardavimo sutartis. Nuo kokių sąlygų priklauso galimybė padidinti turto kainą?

Plačiau Read more button

2022-05-20

„Constat“ partneris, advokatas dr. E. Dereškevičius kandidatuoja į Lietuvos advokatūros Advokatų tarybą

Visuotinio advokatų susirinkimo metu, vyksiančio 2022-ųjų gegužės 27 dieną, bus sprendžiamas advokatų savivaldos institucijų narių parinkimas svarbiems advokatūros misijos klausimams vykdyti – renkama Advokatų taryba. Ją sudaro 11 narių: Lietuvos advokatūros pirmininkas, pavaduotojas ir kiti nariai –  praktikuojantys advokatai, turintys ne mažesnį kaip dešimties metų advokato veiklos stažą. Džiaugiamės, jog šiuose rinkimuose dalyvaus ir „Constat“ […]

Plačiau Read more button

2022-05-18

Du metai su „3 gyvybėmis“

2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo redakcija, kurioje Lietuvos Respublikos Seimas įtvirtino nuostatą, kad Taršos integruotos ir kontrolės leidimai (TIPK) ar Taršos leidimai (TL) gali būti naikinami, kai Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD) tris kartus per metus nustato, jog leistinos taršos (kiekio ir (ar) koncentracijos), atliekų susidarymo, laikymo normatyvai yra viršijami.

Plačiau Read more button