2022-10-11

Ieškome biuro administratoriaus(-ės)!

Kurdami advokatų profesinę bendrija CONSTAT, partneriai siekia, kad joje dirbtų atsakingi ir kruopštūs specialistai, o klientui būtų teikiamas realus, ne tik formalus, dėmesys. Šiuo metu ieškome biuro administratoriaus(-ės), kuriam(-iai) reikės ne tik rūpintis biuro veiklos organizavimu, bet ir bendradarbiauti su tiekėjais, partneriais bei klientais, įgyvendinant aukštus paslaugų teikimo standartus.   Darbo pobūdis Biuro veiklos organizavimas […]

Plačiau Read more button

2022-09-02

Vekselis: ką būtina žinoti skolinant?

Vekseliu, kaip neginčytinu skolos dokumentu, skolininkas (vekselio davėjas) be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats (paprastasis vekselis) arba įsako tai padaryti kitam (įsakomasis vekselis). Vekselis apsaugo kreditorių (vekselio gavėją) nuo teisminio proceso, jeigu vekselio turėtojas laikosi visų įstatyme numatytų terminų, tinkamai informuoja vekselio davėją apie skolos neapmokėjimą bei jo turimas vekselis atitinka visus nustatytus formos ir turinio reikalavimus.

Plačiau Read more button

2022-08-26

Ką daryti, jei norite likviduoti įmonę?

Versle, kaip ir gyvenime, pasitaiko nenumatytų situacijų, kai nusprendžiama nebeplėtoti verslo, neperleisti jo kitiems asmenims ar sustabdyti veiklą, bet įmonę apskritai likviduoti. Įmonės likvidavimas – tai procesas, kurio metu yra visiškai nutraukiama ir užbaigiama juridinio asmens veikla. Įmonė išregistruojama iš juridinių asmenų registro, o įmonės pareigos toliau nėra niekam perduodamos.

Plačiau Read more button

2022-08-18

LR aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimai – ką svarbu žinoti?

2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė du aplinkos apsaugos įstatymo (AAĮ) pakeitimo įstatymus (teisės aktų projektų Nr. XIVP-1403(2) ir XIVP-1404(2)). Tokiu būdu yra priimtas AAĮ straipsnių pakeitimo paketas, sudarantis apie 20 straipsnių (jų dalių) pakeitimus. Žinoma, dalis teisės aktų nuostatų yra keičiamos gana nežymiai ir, galima sakyti, sudaro redakcinio pobūdžio pakeitimus, kurie iš esmės tik patikslina ūkio subjektams kilusius klausimus, jiems vykdant ūkinę veiklą, tačiau verta žinoti ir esmines naujoves, kurios įsigaliojo pastaruosius pakeitimo įstatymus pasirašius Prezidentui ir paskelbus jas teisės aktų registre.

Plačiau Read more button

2022-08-17

Ką daryti, jeigu vežėjas tarptautinio transportavimo metu sugadino krovinį?

Kasmet transporto priemonėmis pervežama vis daugiau krovinių ir neretai pasitaiko atvejų, kai, dėl tam tikrų priežasčių, kroviniui yra padaroma žala. Pagal 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR), vežėjas atsako už gabenamą krovinį nuo priėmimo vežti momento iki jo perdavimo gavėjui. Taigi, vežėjas yra atsakingas ir už galimas krovinio žalas, atsiradusias per šį laikotarpį.

Plačiau Read more button