Energetika ir infrastruktūra

Ekspertų kompetencijos:

  • Konsultacijos ir teisinių išvadų teikimas energetikos sektoriaus reguliavimo ir teisinės atitikties klausimais (licencijos, leidimai, specialiosios nuostatos, atitiktis reikalavimams prekybos srityje);
  • Veiklos teisinės atitikties Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams vertinimas;
  • Energetikos sektoriaus bendrovių valdymas ir veikla (įmonių, darbo teisės klausimai);
  • Energetikos projektų vystymas;
  • Viešieji pirkimai energetikos sektoriuje;
  • Atsinaujinančiųjų išteklių energija;
  • Energetikos įmonių interesų atstovavimas derybose, priežiūros institucijose, arbitražuose ir teismuose.