Fondai, investavimas, „Fintech“

Ekspertų kompetencijos:

  • Derybos dėl verslo finansavimui reikalingų lėšų;
  • Juridinio asmens steigimas, akcijų įsigijimas ir perleidimas;
  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų laikymosi kontrolė;
  • Teisės aktuose nustatytų licencijų ir leidimų gavimas, dalyvavimas bandomojoje paslaugų teikimo aplinkoje („sandbox“);
  • Atitikties teisės aktų reikalavimams užtikrinimas;
  • Konsultavimas, kuriant informacinių technologijų projektus.