Mokesčių teisė

Ekspertų kompetencijos:

  • Konsultacijos mokesčių, muitų ir jų optimizavimo klausimais;
  • Atstovavimas mokesčių ir muitų ginčuose bet kuriame etape;
  • Atstovavimas mokestinių patikrinimų metu bei įvairių mokestinių dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams peržiūra;
  • Mokesčių planavimas, mokesčių auditas, įmonių veiklos patikrinimas.