2022-05-20

„Constat“ partneris, advokatas dr. E. Dereškevičius kandidatuoja į Lietuvos advokatūros Advokatų tarybą

Visuotinio advokatų susirinkimo metu, vyksiančio 2022-ųjų gegužės 27 dieną, bus sprendžiamas advokatų savivaldos institucijų narių parinkimas svarbiems advokatūros misijos klausimams vykdyti – renkama Advokatų taryba. Ją sudaro 11 narių: Lietuvos advokatūros pirmininkas, pavaduotojas ir kiti nariai –  praktikuojantys advokatai, turintys ne mažesnį kaip dešimties metų advokato veiklos stažą. Džiaugiamės, jog šiuose rinkimuose dalyvaus ir „Constat“ […]

Plačiau Read more button

2022-05-18

Du metai su „3 gyvybėmis“

2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo redakcija, kurioje Lietuvos Respublikos Seimas įtvirtino nuostatą, kad Taršos integruotos ir kontrolės leidimai (TIPK) ar Taršos leidimai (TL) gali būti naikinami, kai Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD) tris kartus per metus nustato, jog leistinos taršos (kiekio ir (ar) koncentracijos), atliekų susidarymo, laikymo normatyvai yra viršijami.

Plačiau Read more button

2022-05-05

Ką turime žinoti apie įmonėse taikomą privatumo politiką?

Asmens privatumas yra viena iš pagrindinių asmens teisių, kuri tapo itin aktualia, kai didelė dalis mūsų kasdieninės veiklos persikėlė į virtualią, skaitmeninę erdvę. Naudodamiesi virtualios erdvės suteiktomis galimybėmis, mes sąmoningai, o kartais ir nesąmoningai, dalinamės daugybe asmeninės informacijos. 

Plačiau Read more button

2022-04-14

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva – ką verta žinoti?

Darbo santykiuose pasitaiko atvejų, kada darbdavys nusprendžia nutraukti darbo sutartį su darbuotoju savo iniciatyva. Tokios situacijos dažnai tiek dirbusiam, tiek jį atleisti nusprendusiam asmeniui sukelia ne tik neigiamas emocijas, bet ir daug teisinių klausimų. Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – LR DK) yra įtvirtinta darbdavio teisė atlikti tokius veiksmus, kai nėra darbuotojo kaltės, bet yra pateisinančios priežastys. Ką svarbu žinoti apie visą tokio atleidimo procesą?

Plačiau Read more button

2022-04-12

„Constat“ partneris, advokatas Lukas Kaminskas

„Iš tiesų, advokato profesija yra labai įvairiapusiška, todėl buvimas geru teisininku neapsiriboja vien teisės aktų išmanymu. Jis taip pat reikalauja nuolatinio domėjimosi verslu bei kitomis tiesiogiai su teise, iš pirmo žvilgsnio, nesusijusiomis sritimis, tokiomis, kaip, pvz., buhalterija“.

Plačiau Read more button