Alternatyvus ginčų sprendimas – kas tai ir kada taikomas?

2021-04-05

Edita Stepanenkovaitė

Kilus tam tikram ginčui, pravartu žinoti, kad ne visada būtina kreiptis į teismą siekiant, jog jis būtų išspręstas. Šalys iš anksto gali susitarti nesutarimus spręsti neteisminiu būdų, o tik nepavykus pasiekti bendro sutarimo – kreiptis į institucijas. Taigi, alternatyvus ginčų sprendimas – tai dažniausiai neteisminis ginčų sprendimo būdas, dėl kurio šalys susitaria pačios. Tačiau tam tikrais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka, šalims yra privalomas prieš kreipiantis į teismą. Populiariausi alternatyvūs ginčų sprendimo būdai – derybos, mediacija, arbitražas, taikinimas ir išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka.

Derybos

Derybų metu šalys derasi tarpusavyje pačios arba pasitelkusios atstovus. Darydamos tarpusavio nuolaidas, ieško bei priima bendrą sutarimą, kuriuo užbaigiamas kilęs ginčas.

Mediacija

Mediacija – tai taikus ginčo sprendimo būdas, tarpininkaujant nešališkam trečiajam asmeniui, vadinamam mediatoriui. Mediacija skiriama į teisminę ir neteisminę. Mediatorius vadovauja mediacijai, padeda atskleisti tikrąją šalių valią, rasti kompromisą. Jos metu šalys pačios priima sprendimus. Mediacija gali būti baigiama sudarius taikos sutartį bei ją patvirtinus teisme.

Arbitražas

Šalys gali iš anksto susitarti spręsti ginčus arbitraže, taip pat gali pasirinkti arbitražo instituciją, arbitrą ir procedūrines taisykles. Arbitro priimtas sprendimas yra privalomai vykdomas.

Taikinimo procedūra

Teismas, parengiamojo teismo posėdžio metu nustatęs ginčo esmę, pasiūlo šalims pasiekti priimtiną susitarimą ir sudaryti taikos sutartį. Taikinimas vykdomas abejoms ginčo šalims sutikus, o šio proceso tikslas – ginčo užbaigimas taikos sutartimi. Per nustatytą terminą nepavykus pasiekti taikaus susitarimo, byla nagrinėjama teisme.

Išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka

Tam tikrais įstatymų nustatytais atvejais, prieš kreipiantis į teismą, būtina kreiptis į kitas neteismines ginčus nagrinėjančias institucijas. Kitu atveju, šalis pati gali pasirinkti, ar kreiptis į instituciją siekiant išspręsti iškilusį ginčą, ar kreiptis į teismą. Ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka suteikia asmenims galimybę apginti savo pažeistas teises nepatiriant bylinėjimosi išlaidų arba su minimaliais kaštais, be to, šis ginčų nagrinėjimo būdas be to, jog yra ekonomiškesnis yra ir greitesnis. Jei išankstinių ginčus nagrinėjančių institucijų priimti sprendimai šalių netenkina, tuomet gali būti skundas paduodamas teismui.