Europos Sąjungos finansavimo galimybės pagal priemonę „E-komercijos modelis COVID-19”

2021-08-25

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES finansavimui gauti pagal priemonę „E-komercijos modelis COVID-19“. Advokatų profesinės bendrijos „Constat“ profesionalai yra pasirengę padėti Jums parengti paraiškas ir atsakyti į visus rūpimus klausimus. Kvietimo pabaiga: 2021 m. rugsėjo 20 d.

Remiama veikla: e. komercijos modelių diegimas įmonėse, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:
• Klientų savitarnos sprendimus produktų ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus;
• Išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Galimi pareiškėjai: pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, veikianti ne trumpiau, kaip 1 metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per 3 finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. Paties pagaminta produkcija suprantama, kaip įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:
1. Naujos programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;
2. Programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui (3 metai) išlaidos;
3. Su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;
4. Projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e. komercijos modelio diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis.

Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:
1. Programinės įrangos atnaujinimo (angl. update, upgrade) išlaidos;
2. Rinkodaros išlaidos;
3. Tiesiogiai su klientų savitarnos sprendimais nesusijusių verslo valdymo sistemų ir (arba) jos modulių diegimas ir modifikavimas;
4. Naujos verslo valdymo sistemos diegimas (pavyzdžiui, ERP, CRM, gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo IT sprendimai);
5. Integracijos su išorine elektroninės prekybos platforma išlaidos.

Kam bus skirta ES parama?
1. Pareiškėjams, kurių pajamų augimas po projekto bus didesnis;
2. Pareiškėjams, kurių apyvarta krito daugiausiai. Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

Priemonei skirta: 40 000 000 Eur.
Atrankos būdas: Projektų konkursas.
Finansavimas projektui: 10 000 – 50 000 Eur.
Intensyvumas: 75 proc. (Maksimali projekto vertė: 66 500 Eur)
Projekto trukmė: 12 mėnesių.
Priemonės tikslas: paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.
Finansavimas yra de minimis pagalba. Kiek laisvos de minimis pagalbos turite? Pasitikrinti galite https://kotis.kt.gov.lt/ Pasirinkite „Pagalbos tipas“ – „Nereikšminga (de minimis) pagalba“.

Norite gauti ES paramą ir turite klausimų?
Susiekite su advokatų profesinės bendrijos „Constat“ specialistais el. paštu:
info@constat.lt arba marius.cepulis@constat.lt