Ką daryti, jeigu norite refinansuoti paskolą?

2022-08-12

Edita Stepanenkovaitė, advokatų profesinė bendrija „Constat“

Paskolos refinansavimas reiškia naujos paskolos ėmimą, kai ji panaudojama anksčiau paimtai paskolai padengti. Dažniausiai šis veiksmas atliekamas siekiant atidėti grąžinimo terminą, sumažinti palūkanas ar sujungti turimas paskolas.

Refinansavimas yra prilyginamas paskolos teisiniams santykiams – tai tarsi nauja paskola, todėl siūlomos sąlygos turi būti atidžiai įvertintos. Būtina perskaityti jau turimų paskolų sutartis, įvertinti sutarčių nutraukimo bei paskolos perkėlimo sąlygas, taikomus mokesčius.

Taip pat reikia apskaičiuoti visus papildomus mokėtinus mokesčius, pvz.: sutarties sudarymo, įkeitimo, notaro paslaugų, paskolos perkėlimo, konsultantų ir pan., tam, jog įsitikintumėte, ar tikrai verta imtis šio veiksmo ir gauto pasiūlymo sąlygos yra geresnės nei jau turimo.

Svarbu pažymėti, kad ne tik banko ar kitos kredito įstaigos suteiktos paskolos gali būti refinansuojamos. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. balandžio 30 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2A-293-330/2020, yra pažymėjęs, jog: „paskolos refinansavimas nėra siejamas su kreditoriaus teisiniu statusu. Kitaip tariant, refinansavimui nėra keliamas reikalavimas, pavyzdžiui, dėl galimumo refinansuoti tik bankų ar kitų kredito įstaigų suteiktas paskolas.

Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. birželio 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-353-464/2022, nustatyta, jog sukauptų palūkanų įtraukimas į pagrindinę skolą atitinka šalių susitarimą dėl palūkanų kapitalizavimo, kuris nėra draudžiamas įstatymu ir neretai naudojamas skolinimo(si) praktikoje, tačiau toks sandoris negali būti prilyginamas refinansavimui.

Teismų praktikoje sakoma, jog paskolos kapitalizavimas „suteikia naudą abiem paskolos sutarties šalims, nes paskolos gavėjui leidžia atidėti faktinį palūkanų mokėjimo terminą vėlesniam laikotarpiui, t. y. kartu su grąžintinos paskolos suma, o paskolos davėjui suteikia teisę skaičiuoti palūkanas nuo sukauptų palūkanų“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje e2A-1078-241/2018).

Taigi, ne visi sandoriai, keičiantys esamos paskolos sąlygas, yra laikytini refinansavimu, todėl būtina įvertinti visas sutarčių sąlygas ir esamas galimybes.