Ką svarbu žinoti įmonei, ruošiantis mokestiniam patikrinimui?

2021-03-29

Ramūnas Klimašauskas

Mokestinis patikrinimas – mokesčių administratoriaus atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas siekiant kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojas vykdo mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, o įstatymų numatytais atvejais – ir kitose srityse.

Dažnai šis procesas mokesčių mokėtojams, net ir tiems, kurie teisingai vykdo buhalterinę apskaitą ir tinkamai apskaičiuoja mokesčius, sukelia įvairių nepatogumų bei nerimo, ar viskas atlikta teisingai.

Todėl pateikiame pagrindines mokestinių patikrinimų atlikimo taisykles, kurias svarbu žinoti įmonės vadovams ir finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims rengiantis galimam mokestiniam patikrinimui:

Mokestinis patikrinimas atlikimo pagrindas yra mokestinio patikrinimo pavedimas, kuriame nurodomi tikrintojų duomenų, patikrinimo apimtis, terminai. Prieš pradedant patikrinimą, pavedimo kopiją privaloma pateikti mokesčių mokėtojui;

Patikrinimas pradedamas įteikus mokesčių mokėtojui pranešimą apie numatomą mokestinį patikrinimą, kuriame nurodomas patikrinimo laikas, dalykas ir tvarka, patikrinimui reikalingų dokumentų sąrašas. Sąraše nurodyti dokumentai turi būti iš anksto parengti patikrinimui;

Patikrinimą atliekantis pareigūnas, pateikęs tarnybinį pažymėjimą bei pavedimą atlikti patikrinimą, turi teisę visą patikrinimo atlikimo laikotarpį darbo valandomis nekliudomai įeiti į mokesčių mokėtojo patalpas, teritoriją, taip pat privačias patalpas, jei jose vykdoma veikla. Atsisakyti įleisti pareigūną į patalpas galima, tik jei tikrintojas nevykdo pareigos įteikti mokestinio patikrinimo pavedimą, pranešimą apie patikrinimą, atvykę pareigūnai nepateikia pažymėjimų arba dar neprasidėjo (ar jau pasibaigė) patikrinimo atlikimo terminas;

Pareigūnas turi teisę tikrinti mokesčių mokėtojo apskaitos, sandorių dokumentus, registrus, kompiuterinės apskaitos sistemas, veiklai naudojamus materialinius techninius išteklius, įrengimus bei pagamintą produkciją, kiek tai susiję su patikrinimu;

Įstatymas nustato pareigą mokesčių mokėtojui sudaryti patikrinimui atlikti reikiamas sąlygas, pateikti visus dokumentus, kompiuterinės apskaitos duomenis, reikiamus patikrinimui atlikti.

Mokesčių mokėtojas turi teisę patikrinimo metu, taip pat jo rezultatų tvirtinimo metu teikti savo pastabas, paaiškinimus dėl patikrinimo dalyko ir kitų su patikrinimu susijusių aplinkybių;

Mokestinio patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimą atlikusio pareigūno patikrinimo aktu, dėl kurio turinio mokesčių mokėtojas turi teisę per 30 dienų pateikti rašytines pastabas. Patikrinimo rezultatai patvirtinami Inspekcijos sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo (jei nustatomi pažeidimai) arba patikrinimo pažyma (jei pažeidimų nenustatyta) per 35 dienas nuo patikrinimo akto įteikimo dienos;

Nesutikdamas su sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, mokesčių mokėtojas turi teisę jį skųsti visų pirma privaloma ikiteismine tvarka Mokestinių ginčų komisijai, o po to ir administraciniam teismui.