Kodėl verta įmonės likvidavimą patikėti specialistams?

2021-05-05

Edita Stepanenkovaitė

Uždarosios akcinės bendrovės, individualios įmonės ar kitos teisinės formos (toliau vadinama „įmone“) likvidavimas – tai procedūra, kai įmonė nutraukia vykdytą veiklą, atsiskaito su kreditoriais ir, atlikusi tam tikrus įstatymuose numatytus veiksmus, yra išregistruojama iš Juridinių asmenų registro.

Atkreiptinas dėmesys, jog įmonės likvidavimas ir bankrotas nėra tapačios sąvokos, abi procedūros yra visiškai skirtingos. Pažymėtina, jog dėl blogos finansinės padėties, kai įmonė nesugeba atsiskaityti su esamais kreditoriais, turi neįvykdytų įsipareigojimų, atitinka nemokios įmonės statusą, likvidavimo procedūra negalės būti taikoma.

Įmonės veiklos sustabdymo procesas taip pat skiriasi nuo įmonės likvidavimo. Likvidavus įmonę, vėliau tęsti veiklos galimybių nebus, o laikinai sustabdžius jos veiklą po to bus galima ją atnaujinti ar reorganizuoti, imtis kitos veiklos vykdymo.

Juridinių asmenų likvidavimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2 knygoje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnyje, taip pat atskirų juridinių asmenų teisines formas reguliuojančiuose teisės aktuose (pvz. Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 13 straipsnyje ir kt.).

Šiuo metu skiriamos dvi likvidavimo procedūros: savanoriškas likvidavimas, kai dėl to sprendžia įmonės akcininkai, savininkas (dalyviai), ir priverstinis, kai dėl to nusprendžia teismas, Juridinių asmenų tvarkytojas, pasibaigia terminas, kuriam įmonė buvo įsteigta ir kt. Priėmus sprendimą likviduoti įmonę yra paskiriamas likvidatorius, kuris perima valdymo organų funkcijas ir atlieka būtinąsias likvidavimo procedūras.

Likvidavimo proceso metu turi būti siekiama užbaigti įmonės veiklą, atsiskaityti su visais kreditoriais. Po likvidavimo procedūros likusios įmonės lėšos ar kitas turtas yra padalinamas įmonės dalyviams.

Įmonės likvidavimas yra daug laiko, pastangų ir kruopštaus darbo reikalaujantis kompleksinis procesas, kurio metu reikalinga ne tik paruošti sprendimą dėl likvidavimo ir kitus susijusius formalius dokumentus (viešą paskelbimą, pranešimus kreditoriams ir kt.), bet prieš likvidavimo procesą būtina surinkti ir reikiamus įmonės finansinės apskaitos dokumentus, pasitikrinti įmonės mokumą, turimus kreditorinius įsipareigojimus, sudaryti įmonės turimo turto ir skolininkų sąrašą (šie duomenys bus reikalingi ruošiant likvidavimo laikotarpio pradžios balansą), bei pasirengti įmonės likvidavimo planą, siekiant sklandaus darbo viso proceso metu. Todėl norint teisingai, greitai ir be didelių rūpesčių likviduoti įmonę yra būtina jos likvidavimo procesą patikėti kvalifikuotiems specialistams, kurie ne tik parengtų finansinius dokumentus, bet ir užtikrintų tinkamą įmonės likvidavimo procesą, galėtų konsultuoti įmonės vadovus, darbuotojus, akcininkus (dalyvius), pasiūlyti kvalifikuoto likvidatoriaus kandidatūrą ir suteikti visą reikiamą teisinę pagalbą iki įmonės likvidavimo procedūros užbaigimo.