Baudžiamoji teisė

„Constat“ gina asmenų teises ir teisėtus interesus baudžiamosiose bylose:

 • Nuo pat sulaikymo momento, dalyvavimas faktinio asmenų sulaikymo metu;
 • Susitikimas be pašaliečių su klientu iki įtarimo šiam pareiškimo;
 • Prašymų susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga bei skundų dėl atsisakymo ją pateikti rengimas;
 • Kliento interesų gynimas, pareiškiant įtarimą bei apklausų metu;
 • Skundų dėl pareikštų įtarimų fakto, sulaikymo, asmens apžiūrų, kratų (esant poreikiui, dalyvavimas jų atlikimo metu) rengimas;
 • Dalyvavimas svarstant suėmimo ar kitų kardomųjų priemonių klausimus;
 • Skundų dėl kardomosios priemonės skyrimo rengimas;
 • Skundų dėl procesinių prievartos priemonių skyrimo (laikino nuosavybės teisių ribojimo) rengimas;
 • Dalyvavimas akistatose, asmenų parodymuose atpažinti, įvykio vietų apžiūrose;
 • Klausimų specialistams įvairių objektų tyrimuose, pagal ekspertizių metodinius reikalavimus, rengimas;
 • Specialistų, įrašytų į LR TM ekspertų sąrašus, inicijavimas; konsultacijos, tyrimų išvadų gavimas;
 • Skundų dėl ikiteisminių tyrimų vilkinimo rengimas;
 • Įvairaus pobūdžio prašymų dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų rengimas;
 • Skundų aukštesniems prokurorams rengimas ir teikimas;
 • Skundų ikiteisminio tyrimo teisėjams procesuose rengimas ir dalyvavimas;
 • Asmenų gynimas ikiteisminio tyrimo metu įvairiuose ikiteisminio tyrimo veiksmuose;
 • Skundų dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo ar atsisakymo jį atlikti rengimas;
 • Prašymų papildyti ikiteisminį tyrimą papildomais būtinais ikiteisminio tyrimo veiksmais ir dokumentais ikiteisminio tyrimo įstaigai pareiškus, jog ikiteisminis tyrimas yra baigtas, rengimas;
 • Asmenų gynimas baudžiamąją bylą nagrinėjant pirmos instancijos teismuose;
 • Apeliacinių skundų rengimas dėl pirmos instancijos galutinių teismų nuosprendžių;
 • Asmenų gynimas apeliacinės instancijos teismuose;
 • Kasacinių skundų rengimas, dalyvavimas juos svarstant kasacinės instancijos teisme – Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.