Darbo teisė

Ekspertų kompetencijos:

 • Įdarbinimas;
 • Sutartiniai darbo santykiai;
 • Išmokos darbuotojams;
 • Darbo santykių nutraukimas;
 • Vidaus darbo taisyklės ir tvarka;
 • Darbo drausmės klausimai;
 • Kompensacijos vadovams;
 • Nekonkuravimas;
 • Darbo santykių su vadovais nutraukimas;
 • Informacijos konfidencialumas;
 • Kiti su darbo santykiais susiję klausimai;
 • Tarpininkavimas, atstovavimas derybose, sutaikinimo procedūros;
 • Kolektyviniai santykiai.