Duomenų apsauga

Ekspertų kompetencijos:

  • Esamos asmens duomenų apsaugos situacijos auditas ir teisinių veiksmų plano dėl atitikties BDAR parengimas;
  • BDAR reikalaujamų procedūrų ir dokumentų paketo parengimas;
  • Privatumo politikos, vidaus darbo dokumentų, susijusių su asmens duomenų apsauga ir kitų dokumentų parengimas.