Ginčų sprendimas

Ekspertų kompetencijos:

  • Tarpininkavimas, atstovavimas derybose, sutaikinimo procedūrose, mediacijoje ir kitoks alternatyvus ginčų sprendimas;
  • Ginčų sprendimo taktikos ir strategijos parinkimas;
  • Atstovavimas visose teisminio proceso stadijose civilinėse ir administracinėse bylose;
  • Atstovavimas vykdymo procese;
  • Užsienio valstybių ir arbitražų teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas;
  • Patarimai kitais ginčų sprendimo procesų klausimais.