Įmonių teisė

Ekspertų kompetencijos:

 • Įmonių teisė, įmonių įsigijimai ir susijungimai;
 • Įmonių, filialų ir atstovybių steigimas;
 • Investicijų skatinimas;
 • Vienos valstybės ribas peržengiančių įmonių jungimosi procedūros ir įmonių grupių reorganizavimas;
 • Vietos įmonių reorganizavimas, įskaitant prijungimą, skaidymą, atskyrimą, pertvarkymą;
 • Įmonių grupės viduje vykdomi akcijų ir turto sandoriai, įmonių perleidimai;
 • Įmonių valdymas;
 • Su vadovais sudaromos sutartys ir skatinimo sistemos;
 • Valdymo organų teisės ir pareigos, ginčai su valdymo organų nariais;
 • Akcininkų teisės, akcininkų sutartys ir ginčai;
 • Įmonių likvidavimas ir kt.