Šeimos teisė

Ekspertų kompetencijos:

 • Santuokos nutraukimo dokumentų parengimas (abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu, dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės);
 • Santuokos metu įgyto turto padalijimas, nesusituokusių asmenų turto padalijimas;
 • Ginčai dėl vaikų, jų išlaikymo (alimentų), taip pat išlaikymo įsiskolinimo vaikams priteisimas;
 • Bendravimo su vaikais tvarkos bei vaikų gyvenamosios vietos nustatymas;
 • Vedybų (ikivedybinių, povedybinių) sutarčių parengimas;
 • Tėvystės nuginčijimas bei nustatymas;
 • Tėvystės (motinystės) teisių apribojimas;
 • Teismo leidimų parduoti/įkeisti šeimos turtą parengimas;
 • Konsultacijos įvaikinimo, globos, rūpybos ir kitais šeimos teisiniais klausimais;
 • Šeimos mediacija, teismo procesinių dokumentų parengimas, atstovavimas teisme bei įvairiose valstybinėse institucijose;
 • Konsultacijos dėl vaikų grobimo (su tarptautiniu elementu) ar smurto prieš juos panaudojimo.